Tjen penger til din russetid med dugnad

Russetiden er en av de absolutte høydepunkter for norske ungdommer. Den lange feiringen markerer slutten på 3 års videregående utdanning og totalt sett mer enn 10 års skolegang. I løpet av russetiden går klassen sammen om å arrangere masse fester, sosiale arrangementer og aktiviteter som foregår i fellesskap med resten av de klasser som ferdiggjør videregående. 

Som russ skjer det masse forskjellige ting, og man har også en del utstyr som skal handles inn. Det gjelder især bussen som danner grunnlag for hele russetiden. Oftest foregår det slik at man kjøper en brukt buss, som da gjøres om til en festbuss og brukes i resten av perioden. Dertil kommer det de tradisjonelle russeklær, pynt og tilbehør til ulike fester, og ikke minst mat og drikke. Derfor kommer det altså en del utgifter i løpet av russetiden, og mange av disse er felles for hele årgangen eller klassen. Av den grunn kan det være en god idé å anvende dugnad for russ når dere skal tjene penger for deres russefeiring. Dugnad er et konsept der klassen kan gå sammen om å tjene penger til et felles formål – som for eksempel russetiden. 

Dugnad for russ fungerer ved at dere kjøper inn noen produkter til en lav pris, og så kan dere selge de videre til en høyere pris slik at dere får en liten fortjeneste for hvert enkelt salg. Dette kan dere gjøre ved å selge til venner og familie, eller kanskje ved å holde ulike arrangementer der dere får solgt produktene. Hos Norskdugnad.no har de fult styr på hvordan du får en god og effektiv dugnad, slik at dere kan få råd til den russetiden dere drømmer om. Besøk nettsiden og les mer om hvordan dere kommer i gang, og hvilke produkter som dere har mulighet for å selge for deres dugnad.

Maria Laugesen